096.55555.69
096.888.6300
0915.183535
0915.363436

Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC

Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC

  • Mã sản phẩm: SHOHO 416AC
  • Thời gian bảo hành: 6 Tháng
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Xuất xứ: Hàng chính hãng
  • Khuyến mãi:

    1-1549-2-1449

  • Giá: 2.550.000đ

Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC

Các tính năng của Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC

Tổng đài điện thoại SHOHO

Tổng đài điện thoại SHOHO

Chỉ tiêu kỹ thuật của Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC:

– Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC bao gồm 4 trung kế-16 máy nhánh.

– Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC lập trình bằng máy điện thoại thông thường.

– Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC tích hợp sẵn chức năng trả lời điện thoại tự động DISA 3 cấp, thời gian ghi âm DISA 30 giây.

– Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC hiển thị số điện thoại gọi đến trên các máy nhánh.

– Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC có thể hiển thị số điện thoại nội bộ.

– Có chức năng tính cước điện thoại (Sử dụng thêm phần mềm).

–  Tự động nhận Fax.

– Chức năng Account code (cấp mã cho người dùng).

– Chức năng lớp hạn chế dịch vụ COS.

– Chức năng cài đặt, lập trình thông qua máy tính.

– Thay đổi số máy nhánh linh hoạt.

– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liên tỉnh, quốc tế và rất nhiều tính năng tiện ích khác.

– Dễ dàng chuyển cuộc gọi.

– Chức năng hạn chế thời gian gọi.

– Chức năng đổ chuông lần lượt, đổ chuông đồng thời.

– Chức năng phân bố đều cuộc gọi UCD.

– Đàm thoại hội nghị 3 bên.

– Sử dụng mật mã để lập trình tổng đài.

– Nhạc chờ.

– Chế độ Ngày/Đêm.

– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.

– Chọn trung kế gọi ra ngoài.

– Thiết lập số điện thoại khẩn cấp…

Chỉ tiêu kỹ thuật của Tổng đài điện thoại SHOHO 416AC

·       Bao gồm 4 trung kế-16 máy nhánh.

·       Lập trình bằng máy điện thoại thông thường.

·       Tích hợp sẵn chức năng trả lời điện thoại tự động DISA 3 cấp, thời gian ghi âm DISA 30 giây.

·       Hiển thị số điện thoại gọi đến trên các máy nhánh.

·       Hiển thị số điện thoại nội bộ.

·       Chức năng tính cước điện thoại (Sử dụng thêm phần mềm).

·       Tự động nhận Fax.

·       Chức năng Account code (cấp mã cho người dùng).

·       Chức năng lớp hạn chế dịch vụ COS.

·       Chức năng cài đặt, lập trình thông qua máy tính.

·       Thay đổi số máy nhánh linh hoạt.

·       Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liên tỉnh, quốc tế và rất nhiều tính năng tiện ích khác.

·       Dễ dàng chuyển cuộc gọi.

·       Chức năng hạn chế thời gian gọi.

·       Chức năng đổ chuông lần lượt, đổ chuông đồng thời.

·       Chức năng phân bố đều cuộc gọi UCD.

·       Đàm thoại hội nghị 3 bên.

·       Sử dụng mật mã để lập trình tổng đài.

·       Nhạc chờ.

·       Chế độ Ngày/Đêm.

·       Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.

·       Chọn trung kế gọi ra ngoài.

·       Thiết lập số điện thoại khẩn cấp…

Nhắn tin qua Facebook